HDPE

HDPE (High-Density Polyethylene) je termoplastični materijal koji je vrlo otporan na udarce, habanje, kemikalije i UV zrake. Otporan je na vlagu i koroziju, a također ima dobru električnu izolaciju. Koristi se za izradu cijevi, spremnika, boca, igračaka i drugih proizvoda gdje se zahtijeva visoka otpornost na habanje, kemikalije i UV zrake, kao i dobra električna izolacija i vodljivost.

Svi materijali

katalog proizvoda

katalog ulaznih sirovina