Naš tim

Koordinator naplate, potraživanja i fakturnog odjela - Kate Posarić

Administrativni službenik - Martina Kovačić

Pridružite se našem timu u uredu ili proizvodnji!

katalog proizvoda

katalog ulaznih sirovina